Syndicus bij residentie Banmolens

In Harelbeke tussen de ‘nieuwe’ en de ‘oude” Leie, in een natuurlijke groenbiotoop ligt Residentie Banmolens. Begin de jaren 2000 werd dit uniek gebouw gerenoveerd en omgevormd naar kantoorruimtes, lofts een een tea-room. In nauw overleg met het Bestuur voor Monumentenzorg werd een concept uitgewerkt waarbij de oude functie van de vroegere maalderij aantoonbaar aanwezig bleef,…