Syndicus bij Hof de Gros

Residentie ‘Hof de Gros‘ is een renovatie- en herbestemmingsproject van een historisch beschermd monument in het centrum van Brugge. Dit kantoorgebouw werd omgevormd tot een project met 8 luxe appartementen, één woning en één kantoorruimte. In het eerste werkingsjaar werden er reeds diverse schilderwerken goedgekeurd en uitgevoerd aan de voorgevel, de achtergevel van het koetshuis en de…

Syndicus bij residentie Banmolens

In Harelbeke tussen de ‘nieuwe’ en de ‘oude” Leie, in een natuurlijke groenbiotoop ligt Residentie Banmolens. Begin de jaren 2000 werd dit uniek gebouw gerenoveerd en omgevormd naar kantoorruimtes, lofts een een tea-room. In nauw overleg met het Bestuur voor Monumentenzorg werd een concept uitgewerkt waarbij de oude functie van de vroegere maalderij aantoonbaar aanwezig bleef,…

Syndicus bij Extramuros

Residentie Extramuros, gelegen in Sint-Andries, bevat 10 luxueuze appartementen en één commerciële ruimte. Deze commerciële ruimte werd ingevuld als kapperszaak. De naam ‘Extramuros’ is Latijns voor ‘buiten de muren’ waarbij er gerefereerd wordt naar de locatie van de residentie net buiten de oude stadspoorten van Brugge. Naast het hoge afwerkingsniveau van de privatieve delen zijn…

Syndicus bij sunflower

Deze residentie werd gebouwd in de jaren ’80 en bestaat uit 6 heel ruime appartementen en 9 garages. Op de hoek van het perceel grond, nl. op de hoek van de Parkietenlaan en de Sint-Elooisdreef staat een “Bomkapel”. Deze werd opgericht door de familie Steverlynck, omdat in 1940 een bom viel voor het Rotershof, zonder…

Syndicus bij residentie Monopole

Residentie Monopole is gelegen op de hoek van Zeedijk 165/Albertushelling 1 in Mariakerke – Oostende. Het gebouw werd in 1954 aangepast naar een  hotel-restaurant naar ontwerp van architect U. Roloux (Luik), na een eerdere restauratie van het vooroorlogse Belle Epoque-pand in 1947 door dezelfde architect. Op deze plaats stond voordien het “Hotel Quitmann”. In de jaren ‘70…