Nieuwe wet viseert verouderd appartement

De nieuwe wet op de mede-eigendom vereenvoudigt het samenleven in appartements­gebouwen. De mede-eigenaars kunnen ook makkelijker beslissingen nemen, bijvoorbeeld over de sloop en heropbouw van het gebouw. Maar of dat ook zal leiden tot een versnelde vernieuwing van ons appartementenpatrimonium, is nog maar de vraag. (Trends, 2 mei 2019) België wordt hoe langer hoe meer…